Stefna

Jafnlaunastefna Skólamatar

Jafnlaunastefna Skólamatar er órjúfanlegur hluti af launastefnu og gildir fyrir yfir alla starfsmenn félagsins. Jafnlaunastefnan skal uppfylla viðeigandi viðmið um jafnlaunastefnur í samræmi við ÍST 85:2012, kafla 4.2. Skólamatur fylgir ákvæðum laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki Skólamatar þau réttindi sem koma fram í 6.gr laganna.

Skólamatur greiðir laun sem taka mið af þeim kröfum sem starfið gerir um menntun, hæfni og ábyrgð. Það er stefna Skólamatar að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara og réttinda fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá félaginu. Um skilgreiningu á launum og kjörum vísast til 9. og 10. mgr. 2. gr. laga og 19. gr. fyrrnefndra laga. Skólamatur fylgir öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma. Launaákvarðanir skulu vera gegnsæjar, málefnalegar og vel rökstuddar.

Til að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbindur Skólamatur sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85 og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar. Skólamatur hefur innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund,  eða öðrum ómálefnalegum ástæðum. 


Mannauðsstjóri ber ábyrgð á því að stefnunni sé framfylgt.

Samþykkt af stjórn Skólamatar þann 14. október 2021


Minni matarsóun

Með sjálfskömmtum viljum við stuðla að minni matarsóun

Lesa meira
Sími: 420 2500
8:00 - 16:00