Spurt og svarað

Reglulega berast fyrirspurnir til starfsfólks Skólamatar. Hér fyrir neðan birtast algengar spurningar og svör við þeim.

Já í Hafnarfirði er síðdegishressing í boði fyrir alla. Nemendur sem ekki eru í Frístundaheimilum sækja um slíka áskrift með því að senda tölvupóst á skolamatur@skolamatur.is þar sem fram þarf að koma nafn og bekkjarheiti nemanda ásamt kennitölu greiðanda. 

Allir nemendur í Frístundaheimilum annara sveitarfélaga sem Skólamatur þjónustar fá síðdegishressingu. 

Skólamatur býður upp á sérfæði fyrir þá einstaklinga sem vegna ofnæmis, óþol, læknisfræðilega einkenna, trúarbragða eða lífstíls neytt matar af matseðli býðst að vera í sérfæði. Nánari upplýsingar um sérfæði má finna hér: https://www.skolamatur.is/hagnytt/serfaedi

Já, á hverjum degi er boðið upp á veganrétt. Meðlætisbar með fersku grænmeti og ávöxtum er í boði daglega ásamt úrvali af vegan sósum.

Uppsögn skal berast fyrir 25. mánaðarins á undan og skal hún berast með tölvupósti á skolamatur@skolamatur.is. Fyrsta tímabil vetrarins, frá skólabyrjun og til lok september telst sem eitt tímabil. Einnig frá 1.maí til og með skólaloka. 

Skólamatur leggur áherslu á að bjóða upp á mat sem er ferskur, hollur, og eldaður frá grunni. Næringargildi hvers réttar er reiknað út af næringarfræðingi Skólamatar. Ávallt er boðið upp á ávexti og grænmeti með matnum. Þegar um kolvetnisríkan mat er að ræða bjóðum við upp á heilhveitipasta og hýðishrísgrjón og mikil áhersla er lögð á gróft korn, heilnæmt og ferskt hráefni.

Já, næringarfræðingur fer yfir alla matseðla og gætir jafnvægis í matseðlum út frá öllum þeim næringarefnum sem er börnum nauðsynleg. Næringargildi matseðla er vandlega útreiknað.

Sótt er um mataráskrift hér á síðunni www.skolamatur.is og mikilvægt er að gefa upp réttar upplýsingar, svo sem bekkjarheiti og annað. Hægt er að sækja um áskrift hvenær sem er en nýtt áskriftatímabil hefst í skólabyrjun og eftir það byrjar áskriftin 1.hvers mánaðar. Alltaf má þó semja um áskriftatímabil ef þetta fyrirkomulag hentar ekki. Þá er best að senda póst á skolamatur@skolamatur.is.

Áskrift er seld hverjum og einum nemanda og því mega aðrir ekki nýta mataráskrift eða ábót annarra.

Áskrift er seld í mánaðartímabilum óháð því hversu oft nemandi mætir í mat. Í einhverjum sveitarfélögum er boðið upp á að kaupa matarmiða þar sem nemandinn og/eða foreldrar ákveða hvenær hann er í mat og hvenær ekki. Eins stendur öllum til boða að kaupa stakar máltíðir.

Dagaval er samningsbundið og er ákveðið af sveitarfélögunum sjálfum eða í einhverju tilfellum skólastjórnendum.

Gjaldskrá er ákveðin af sveitarfélögum og einungis er greitt fyrir mat þá daga sem skóli er samkvæmt skóladagatali. Skólamatur vinnur eftir þjónustusamningum sem er gerður við hvert og eitt sveitarfélag. Verðmunur skýrist meðal annars af innihaldi samnings og niðurgreiðslu sveitarfélaganna. Enginn virðisaukaskattur er á skólamáltíðum til nemenda.

Öllum áskrifendum stendur til boða að fá hóflega ábót á hádegismat.

Þegar hamborgarar, kjúklingabitar eða annar matur sem er skammtaður í einingum er á matseðli þá er ekki gefin ábót á aðalréttinn en ávallt stendur áskrifendum til boða að fá ábót á grænmeti, ávexti eða kartöflum eða öðru meðlæti. 

Í öllum þeim skólum þar sem aðstaða til eldunar er fyrir hendi er maturinn eldaður í skólanum sjálfum, þ.e.a.s. þar fer lokaeldun fram. Eina undantekningin á því er þegar um súpur eða grauta er að ræða en þá er matur sendur heitur í skólana. Ávextir og grænmeti er ávallt skorið niður á staðnum og er lögð áhersla á ferskleika og fjölbreytni í meðlætisbarnum.

Gjaldskrá skólamáltíða er ákveðin af sveitarfélagi, eins og ákvarðanir um systkinaafsátt. Systkinaafsláttur er veittur í Hafnarfirði og Reykjanesbæ en ekki hjá öðrum sveitarfélögum sem Skólamatur þjónustar. Hafnarfjarðarbær og Reykjanesbær taka ákvarðanir um systkinaafslátt og hverjir eiga rétt á slíkum afslætti.

Opnað er fyrir áskriftarskráningu 23.ágúst 2021 en mikilvægt er að skrá inn rétt bekkjarheiti. 

Skólamatur offers a special diet for individuals who, due to food allergy or intolerance, medical symptoms, religion or lifestyle, cannot eat items from the regular menu. Further information on special diet can be found here: https://www.skolamatur.is/hagnytt/serfaedi.
Yes, we always have one vegan course. A side dish bar with fresh vegetables and fruits and a range of vegan sauces is available daily.
Skólamatur emphasises fresh and healthy food that is made from scratch. The nutrional value of each menu item is calculated by a nutritionist at Skólamatur. Fruits and vegetables accompany each meal. When the food is rich in carbohydrates, we offer whole wheat pasta and brown rice; an emphasis is put on whole grains and healthy and fresh ingredients.
Yes, a nutritionist oversees all menus and makes sure that the nutritional value is in line with children’s needs. The nutritional value of menus is carefully calculated.
Applications are made here on this site, www.skolamatur.is, and it is important to provide correct information, such as name of class, etc. You can apply anytime, but please note that a new subscription period starts when school starts and after that, the subscripton starts on the 1st of each month. Arrangements can be made regarding subscription periods if this is not suitable. In such cases, please send an e-mail to skolamatur@skolamatur.is.
Cancellations must be delivered before the 25th of the previous month, and they should be sent by e-mail to the e-mail address skolamatur@skolamatur.is. The first period of the winter, from the start of school until the end of September, counts as one period. The same apples to 1 May until end of school.
Meal subscriptions are sold by name and can therefore not be used by others. This applies to seconds as well.
Selection of days is contractual and is decided by the municipalities or in some cases the school administrators.
The prices are decided by the municipalities, and food is only provided on the days when there is school according to the school calendar. Skólamatur operates in accordance with service agreements made with each municipality separately. Price difference depends on the agreement as well as subsidies made by each municipality, among other things. No VAT is applied to school meals for pupils.
At lunch, all subscribers can have seconds in reasonable amounts. Hamburgers, chicken pieces or other food prepared in units do not allow for seconds on the main course. Subscribers can, however, always get seconds on veggies, fruit or potatoes or other side dishes.
In all schools with cooking facilities, the food is cooked in-school, i.e. the final preparation takes place there. The only exception is soups and stews, which are delivered hot to the schools. Fruits and vegetables are always cut on site, and an emphasis is put on freshness and variety in the side dish menu.
The prices of school meals are decided by the municipality. This also applies to sibling discount. Sibling discounts are provided in Hafnarfjörður, Reykjanesbær and Reykjavík but not in other municipalities that Skólamatur serves. Hafnarfjarðarbær and Reykjanesbær make decisions about sibling discounts and who is entitled to such discounts. The City of Reykjavík collects a fee for school meals through the residents’ portal and not through Skólamatur’s collection service.

We will be open for subscriptions on 23 August 2021. Please note that it is important to specify the name of the child’s class. Class names are usually not available until after the first day of school.

We wszystkich szkołach, w których jest odpowiednie zaplecze, jedzenie jest gotowane na miejscu, tzn. tam odbywa się ostateczne przygotowanie posiłku. Jedynym wyjątkiem są zupy i kaszki, które są wysyłane ciepłe do szkół. Owoce i warzywa są zawsze krojone na miejscu i kładzie się nacisk, by produkty na stoisku z dodatkami były zawsze świeże i urozmaicone.
Sími: 420 2500
8:00 - 16:00