Rezygnacja

Rezygnacje należy wysyłać na adres skolamatur@skolamatur.is, Ważne, by podać imię, nazwisko i numer ewidencyjny (kennitala) płatnika oraz imię, nazwisko oraz numer ewidencyjny ucznia.

Abonament jest przedłużany automatycznie co miesiąc, o ile nie zgłoszono rezygnacji. Jeśli zamawiający i/lub płatnik zdecyduje się dokonać zmian w abonamencie, dotyczących wyboru dni, sposobu płatności, rezygnacji lub innych, należy zgłosić je pocztą elektroniczną pod adresem skolamatur@skolamatur.is. Zgłoszenia należy wysyłać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego okres, w którym zmiany mają wejść w życie.

Odpowiedzialność za wpłynięcie zgłoszenia do Skólamatur leży po stronie zamawiającego. Jeśli uczeń przestanie uczęszczać do danej szkoły, fakt ten również trzeba zgłosić mailowo.

Jeśli wypowiedzenie umowy nie wpłynęło do Skólamatur, należy opłacić abonament w całości.

Tel: 420 2500
skolamatur@skolamatur.is
8:00 - 16:00