Áskriftarskilmálar

Fyrsta áskriftartímabil gildir frá fyrsta skóladegi til lok september. Frá og með október til apríl fylgir hvert áskriftartímabil almanaksmánuði, frá fyrsta til síðasta dags mánaðar. Síðasta áskriftartímabil vetrarins gildir frá byrjun maí til skólaloka. Ekki er hægt að kaupa mataráskrift fyrir hluta úr áskriftartímabili.

Áskriftarsamningur framlengist sjálfkrafa óbreyttur milli áskriftartímabila nema beiðni um breytingu eða uppsögn berist með sannanlegum hætti fyrir 25. mánaðarins á undan. Breyting eða uppsögn áskriftar ber að senda með tölvupósti á netfangið skolamatur@skolamatur.is. Staðfesting uppsagnar er send til baka í tölvupósti og tekur þá gildi við upphaf næsta áskriftartímabils, eða í lok annars áskriftartímabils ef um það er beðið.

Uppsögn þarf að berast fyrir 25. mánaðarins á undan svo hún taki gildi næsta mánuð.

Áskrift ber að greiða í upphafi áskriftartímabils. Gjalddagi greiðslukrafna er 1. dagur áskriftarmánaðar og eindagi 5 dögum síðar. Reikningar teljast samþykktir nema gerðar séu sannanlegar athugasemdir eigi síðar en 7 dögum eftir upphaf áskriftartímabils.

Ef valið er að fá greiðsluseðil sendan í pósti leggjast kr. 322 á kröfuna. Ekkert greiðslugjald leggst á seðillausar greiðslukröfur sem birtast aðeins í heimabanka/netbanka. Ekkert auka gjald er lagt á ef greitt er með greiðslukorti. Ef ekki er heimild á greiðslukorti verður sendur greiðsluseðill á skráðan greiðanda. Ítrekun er send í pósti 7 dögum eftir eindaga, þá leggst einnig á kostnaður vegna innheimtubréfs kr. 950.

Mataráskrift er einungis fyrir skráðan áskrifanda. Ekki er heimilt að nýta mataráskriftina fyrir annan en skráðan áskrifanda.

Hafi greiðsla ekki borist fyrir mataráskrift innan umsamins greiðslufrests er heimilt að hætta afgreiðslu skólamáltíða. Ef slíkt kemur upp og skuld er svo greidd á áskriftartímabili eftir að afgreiðslu skólamáltíða var hætt verður opnað fyrir áskrift án tilkynningar nema ef skrifleg uppsögn hefur borist á undan. Ef skuld er hins vegar greidd eftir að áskriftartímabili líkur þarf að sækja um áskrift að nýju. Skal þá senda tölvupóst á skolamatur@skolamatur.is.

Sérfæði vegna ofnæmis eða óþols er afgreitt gegn afhendingu læknisvottorðs. Ef læknisvottorð berst eftir að næsta áskriftartímabil er hafið, hefst afgreiðsla sérfæðis næsta mánudag á eftir. Læknisvottorði skal skilað inn á skrifstofu Skólamatar ehf., Iðavöllum 3d, Reykjanesbæ eða í tölvupósti á skolamatur@skolamatur.is.

Ekki er hægt að endurnýja áskrift ef umsækjandi/greiðandi er í vanskilum.

Áskrift

Með áskrift að skólamat fær barnið þitt hollan og góðan mat í skólanum. Auðvelt er að sækja um áskrift á vefnum.

Sækja um áskrift
Sími: 420 2500
8:00 - 16:00